Certyfikaty i dokumentacja

Certyfikaty i dokumentacja

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Polityka Algeco - BHP (2020 r.)

Certyfikaty

Certyfikat Ecert - ENG (2018 r.)

Certyfikat Ecert - POL (2018 r.)

Certyfikat Ecert - ENG (2019 r.)

Certyfikat Ecert - POL (2019 r.)

Kodeks postępowania dostawcy Algeco

Algeco - kodeks dostawcy

E-faktury

Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną - EN

Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną - PL