Mark Higson

Raport 2021 "Zrównoważone rozwiązania modułowe dla szybko zmieniającego się świata

LONDYN (17 listopada 2022 r.). Modulaire Group, wiodący dostawca rozwiązań z obszaru przestrzeni modułowej w Azji i Europie, opublikowała Roczny Raport pt. "Zrównoważone rozwiązania modułowe dla szybko zmieniającego się świata", dotyczący Polityki Zrównoważonego Rozwoju & ESG. Raport przedstawia, jakie działania podejmuje Modulaire Group aby skutecznie wdrażać założenia ESG & zasady zrównoważonego rozwoju do strategii biznesowej i procesów decyzyjnych.

23.11.2022

W raporcie zawarto harmonogram wdrożenia ww. założeń, kluczowe inicjatywy oraz zdefniowano punkty kontrolne, przygotowane zgodnie z normami ONZ SDGs (Sustainable Development Goals), TCFD (The Task Force on Climate Related Financial Disclosures) i UNGC (United Nations Global Compact. Dokument opublikowany podczas COP27 definiuje trzy kluczowe filary strategii Modulaire: Środowisko (Environment), Społeczna odpowiedzialność (Social responsibility) i Zarządzanie (Governance); w centrum strategii rozwoju firmy znajduje się model "pętla w pętli", który wykorzystuje zasady gospodarki cyrkularnej, aby zminimalizować ilość odpadów w całej swojej działalności.

Grupa opublikowała szczegółowy plan działań w zakresie ochrony środowiska obejmujący opisujący najważniejsze aktywności do 2028 r. Założenia te będą corocznie aktualizowane i uzupełniane o kolejne rozwiązania. Ich celem jest doprowadzenie firmy do osiągnięcia zerowej emisji netto w całym łańcuchu dostaw przed 2050 r.

Kluczowe założenia obejmują m.in. dążenie do ograniczenia zużycia energii, wody i odpadów w ramach zarówno własnej działalności, jak również rozwiązań oferowanych Klientom.

Odpowiedzialność społeczna w raporcie koncentruje się na poprawie praktyk zatrudnienia oraz zapewnienie bezpiecznego, przyjaznego środowiska dla wszystkich pracowników. Firma zobowiązuje się i wdraża inicjatywy zakładające przeciwdziałanie korupcji, zapewnienia równości w całym łańcuchu dostaw oraz wdrażanie kodeksu etycznego. Otwarte przedstawienie strategii w publicznie dostępnym dokumencie, wskazuje na przejrzystość, do jakiej zobowiązuje się Grupa Modulaire. "Jestem przekonany, że aktywnie podejmując działania wspierające Strategię Zrównoważonego Rozwoju ESG w 2022 r. a także w następnych latach, osiągniemy rezultaty które przyniosą korzyści naszym interesariuszom." - powiedział Mark Higson, Dyrektor Generalny Modularie Group. "Uważamy zrównoważony rozwój zarówno jako odpowiedzialność, jak również szansę dla naszego biznesu. Jestem głęboko przekonany, że możemy pomóc naszym Klientom w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych dzięki naszym zrównoważonym produktom i usługom. "Zrównoważony rozwój jest wpisany w nasz cel i stanowi podstawę działań Grupy Modulaire. Nasze podejście opiera się na zasadzie, że musimy wspierać lokalne społeczności, dbać o środowisko i jednocześnie o satysfakcję naszych klientów", podkreśla Inder Poonaji, Dyrektor ESG i Sustainability, Grupa Modulaire zatrudnia ponad 4.400 osób w 24 krajach. Jest zaangażowana we wspieranie UNGC i różnych grup społecznych na całym świecie. Grupa jest w całości własnością Brookfield Business Partners L.P.,globalnej firmy inwestycyjnej, która nabyła Grupę w grudniu 2021 r.