Notre Dame odbudowa_2

Obiekty modułowe - przestrzeń do ekspozycji i zaplecze prac konserwatorskich

Prace konserwatorskie wykonywane są przez wyspecjalizowane firmy dysponujące wykwalifikowanym personelem oraz odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi. Niezbędne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń konserwatorskich - zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony zabytku. Często decydujące znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego tempa prac, tak aby czas wyłączenia obiektu z dostępności publicznej był ograniczony do niezbędnego minimum. Z tego też względu wykonawcy do budowy zaplecza socjalno-biurowego oraz technicznego decydują się najczęściej właśnie na moduły kontenerowe

11.08.2023
Kontenery kultury

Elastyczna przestrzeń ekspozycyjna i techniczna

  • Aranżacja wystaw plenerowych - pawilony ekspozycyjne, przestrzeń do spotkań.
  • Rozbudowa przestrzeni ekspozycyjnej - wystawy czasowe wymagające powiększenia powierzchni wystawienniczej.
  • Infrastruktura techniczna (np. kasy, przestrzeń cateringowa).
Wieża Eiffel nocą

Przygotowanie "pod klucz" w ciągu kilku tygodni

Obiekty modułowe są realizowane w krótkim czasie. Dzięki konstrukcji systemowej i uprzednio przygotowanych elementów ich instalacja jest szybka i bezproblemowa. Algeco gwarantuje dostępność zamówionych obiektów i przestrzegania uzgodnionych harmonogramów. Dzięki temu inwestor ma zapewnione bezpieczeństwo planowania i kosztów.

Notre Dame odbudowa_2

Uniwersalność podczas prowadzenia prac

Moduły pozwalają na elastyczną konfigurację dostępnej przestrzeni i adaptację zaplecza technicznego do zmieniających się potrzeb i postępu prowadzonych prac. Nieinwazyjna rearanżacja, czyli przestawianie, dodawanie lub usuwanie modułów, pozwala na dostosowanie zaplecza technicznego do wymogów danego projektu bez konieczności przeprowadzania gruntownych zmian konstrukcyjnych.

Moduły są każdorazowo dostosowywane do pożądanych celów - mogą być wykorzystane m.in. jako:

  • biura projektowe,
  • magazyny,
  • pomieszczenia warsztatowe i techniczne,
  • toalety,
  • szatnie,
  • pomieszczenia socjalne,
  • obiekty dopasowane do indywidualnych potrzeb inwestora.