Raport ESGS 2022

Publikacja Globalnego Raportu Zrównoważonego Rozwoju 2022

Globalny Raport Zrównoważonego Rozwoju 2022 zawiera kompleksowy przegląd postępów, jakie Modulaire Group poczyniła w swojej globalnej działalności, w łańcuchu dostaw i we współpracy z klientami, odkąd uczyniła zrównoważony rozwój głównym priorytetem swojej strategii i procesu decyzyjnego.

07.07.2023

Raport roczny Grupy omawia harmonogram wdrażania działań mających na celu osiągnięcie poziomu emisji Net Zero, a także realizowaną przez firmę strategię ESG. Raport przedstawia strategię środowiskową, społeczną i zarządzania (ESG) Modulaire Group, która koncentruje się na  gospodarce obiegu zamkniętego i formule wynajmu obiektów modułowych.

Tak zwany model "pętla w pętli" jest sercem strategii, która jest realizowana w celu zminimalizowania ilości odpadów, materiałów pierwotnych i surowców kopalnych we wszystkich operacjach i działaniach. Jako, że UE postawiła sobie za cel osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto do 2050 r., przedsiębiorstwa funkcjonujące na jej obszarze są zobligowane do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Branża budowlana, w której ramach funkcjonuje Algeco, odpowiada za około 40% emisji CO2.

Szczegółowe informacje nt. realizacji są dostępne  w Raporcie, który jest dostępny do pobrania poniżej.