EcoVadis Medal_2

ALGECO POLSKA otrzymała srebrny medal od EcoVadis za zrównoważony rozwój

ALGECO POLSKA otrzymała srebrny certyfikat EcoVadis za wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Osiągnięty wynik plasuje Algeco Polska w 15% najlepszych spośród ponad 85 000 firm na całym świecie.

19.06.2024

EcoVadis stale weryfikuje swoją ocenę i metodologię przyznawania medali, aby zapewnić, że są one dostosowane do zmieniającego się krajobrazu regulacyjnego i ewoluującej roli zrównoważonego rozwoju w biznesie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów i ochronie przed coraz częstszymi przypadkami prania brudnych pieniędzy na rynku. Dzięki nowej metodzie oceny "percentylowej" wyniki firmy zostały porównane z wynikami organizacji ze wszystkich sektorów ocenianych przez Ecovadis w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Wynik osiągnięty przez Algeco Polska w 2024 r. jest możliwy dzięki realizacji licznych inicjatyw, w szczególności związanych ze zrównoważonym rozwojem, zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa oraz tworzenie przyjaznego środowiska pracy.

„Jesteśmy niezwykle dumni z tego wyróżnienia. Srebrny medal od EcoVadis to dowód na to, że konsekwentne działania Algeco Polska w obszarze zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy zostały dostrzeżone i pozytywnie ocenione. To także motywacja dla nas do dalszej pracy i kontynuowania wysiłków na rzecz innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, doskonalenia procesów recyklingu oraz skrupulatnego monitorowania wpływu działalności na środowisko.”

- mówi Jakub Łazowy, Dyrektor Zarządzający Algeco Polska sp. z o.o.