Referencje

Tymczasowy Dworzec Kolejowy

Budynek powstał z 36 modułów przedzielonych ścianą oddzielenia pożarowego, dzieląc go na dwie strefy pożarowe, czyli na strefę obsługi pasażerów oraz strefę dla kadry administracyjnej. Dworzec w całości jest przystosowany i przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, przez cały okres wynajmu świadczmy 24h serwis na wypadek awarii któregoś z urządzeń.